facebook/TumskaNova twitter/TumskaNova

Rewitalizacja w zasięgu Twoich możliwości

Rewitalizacja Płockiej Starówki to temat wzbudzający wiele emocji. Nic w tym dziwnego. To właśnie Starówka jest sercem naszego miasta i obok jej problemów trudno jest przejść obojętnie.

 

Co zrobić, by centrum Płocka znów tętniło życiem? Niezbędna jest współpraca osób i instytucji, którym szczególnie zależy na osiągnięciu tego celu. A ponieważ do miasta należy rola inicjatora i koordynatora procesu rewitalizacji dlatego realizujemy szereg przedsięwzięć, zarówno infrastrukturalnych jak i społeczno-gospodarczych. Inwestujemy w przestrzeń oraz ludzi, których chcemy zachęcić do osiedlania się w centrum, a szczególnie na Starym Mieście. Obecnie trwa przebudowa kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 38 i rozpoczęły się prace przy dwóch kolejnych pod numerami 40 i 42. Docelowo spółka MZGM wraz z MTBS zagospodarują pierzeję ulicy Sienkiewicza od nr 38 do 48. Z kolei spółka ARS właśnie ukończyła budowę budynku przy ul. Synagogalnej 7a oraz wkrótce rozpocznie rozbudowę budynku przy ul. Królewieckiej 18. Spółka Inwestycje Miejskie natomiast lada moment rozpocznie przebudowę wraz z rozbudową kamienicy położonej przy ul. Kościuszki 3b, w której oprócz lokali mieszkalnych zlokalizowana zostanie także mediateka. Powyższe inwestycje to dopiero początek wielkich zmian na terenie śródmieścia. W przeciągu kolejnych 9 lat, w okresie obowiązywania Specjalnej Strefy Rewitalizacji, miasto planuje wyremontować kolejne budynki i ewentualnie pozyskać nowe tereny zdatne do wykorzystania na cele budownictwa mieszkaniowego. Pozyskane, w wyniku tych inwestycji lokale mieszkalne przeznaczone zostaną na wynajem w ramach gminnego programu „Mieszkania na start” i przyczynią się do zwiększenia liczby mieszkańców w centrum miasta.

Rewitalizacja, aby była skuteczna nie może jednak opierać się tylko na działaniach miasta. Wiele zależy od Państwa - przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, społeczników i przede wszystkim mieszkańców. Dlatego gorąco zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w ten proces i dołożenie swojej cegiełki do odnowy naszego miasta. A w przypadku gdy Państwa fundusze na realizację swoich pomysłów i zamierzeń są niewystarczające istnieje możliwość sięgnięcia po środki z miejskiej kasy . A tych możliwości jest wiele ….

 

 

Dotacje na remonty nieruchomości

 

Od 2006 roku z miejskiej kasy wspieramy właścicieli obiektów zabytkowych w ich staraniach na rzecz odnowy naszego lokalnego dziedzictwa. W ciągu tych kilkunastu lat wsparliśmy prace przy ponad 80 obiektach. Dzięki miejskim dotacjom odnowione zostały m.in. kamienice położone przy ul. Tumskiej 16, 15, 14, 9, pl. Narutowicza 1, 2, 3, ul. Kwiatka 2, ul. Bielskiej 5, 7, pl. Stary Rynek 13, ul. Grodzkiej 10, 15, ul. Jerozolimskiej 5. Na ten cel wydaliśmy już ponad 7 mln zł. I to właśnie dzięki inicjatywie właścicieli tych obiektów i pomocy miasta widać korzystne zmiany w przestrzeni, którą zauważają szczególnie odwiedzający nasze miasto turyści.

 

Odnowy potrzebują jednak nie tylko zabytki, ale także pozostałe obiekty tworzące śródmiejską zabudowę. Dlatego w kwietniu, jako pierwsi w Polsce, stworzyliśmy narzędzie umożliwiające wsparcie również dla właścicieli obiektów niezabytkowych. Możliwe stało się to dzięki ustanowieniu w 2017 roku na terenie osiedla Stare Miasto i Kolegialna tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

 

System dotacji będzie kontynuowany w kolejnych latach i w tym miejscu zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości zabytkowych do prowadzenia prac remontowych. Szczególnie zapraszam właścicieli obiektów położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, gdyż termin funkcjonowania strefy jest ograniczony ustawowo i ze wsparcia można korzystać tylko do 2027 roku. Dotacja miasta wykorzystana może być m.in. na wymianę okien, drzwi zewnętrznych, remont dachu, remont elewacji, wymianę stropów czy klatek schodowych. Na Państwa wnioski o udzielenie dotacji, zarówno na remonty zabytków jak i nieruchomości niezabytkowych, czekamy od 1 do 31 grudnia.

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych

 

Aby cel procesu rewitalizacji został osiągnięty, obok działań o charakterze stricte technicznym, infrastrukturalnym realizowane muszą być także projekty społeczno-gospodarcze. Takie działania oprócz MOPS-u czy instytucji kultury prowadzą przede wszystkim organizacje pozarządowe.   I również te działania wspieramy z budżetu miasta, przyznając dotacje w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ReAktywacja.

W bieżącym roku, po raz drugi ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. To właśnie dzięki dotacji z budżetu miasta wielu Płocczan mogło bezpłatnie uczestniczyć w wakacyjnych wydarzeniach, które odbywały się w tym roku na Starym Rynku. Potańcówki na Starówce, czy teatrzyki dla dzieci - bez tych wydarzeń wielu z Państwa nie wyobraża już sobie lata na Starówce.

 

Czekamy na kolejne pomysły. Jesteśmy otwarci na wszelkie projekty realizowane z myślą o mieszkańcach Starówki - integrujące społeczność, budujące poczucie tożsamości, aktywizujące przedsiębiorców.

 

Budżet obywatelski

 

Swoje pomysły już od kilku lat możecie Państwo zgłaszać również w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Jest to doskonała okazja, by zwrócić uwagę na przedsięwzięcia ważne dla lokalnej społeczności, na których realizację warto przeznaczyć środki publiczne.

 

W tym roku do Państwa dyspozycji oddaliśmy 5 mln zł. Zgłoszonych zostało 81 projektów, wśród których znalazły się zarówno projekty ogólnomiejskie, jak i te zaplanowane do realizacji na osiedlu Stare Miasto i Kolegialna. 

 

Dotychczas w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Starówki wykonane zostały m.in. murale o tematyce historycznej, odbywały się pokazy plenerowe kina letniego, a w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Grodzkiej 1 uruchomiona została toaleta miejska. 

 

Zapraszam Państwa do dalszej aktywności w tym zakresie, zarówno poprzez zgłaszanie swoich projektów, jak i udział w głosowaniu. Pamiętajmy, że każdy głos jest ważny.

 

Inicjatywa lokalna

 

A co jeśli nie chcą być Państwo tylko autorami projektów, ale bezpośrednio chcecie włączyć się w ich realizację? Temu służy inicjatywa lokalna. Wystarczy zgłosić do Ratusza ciekawy pomysł i zadeklarować swój wkład w jego realizację. Może to być np. praca społeczna lub wkład rzeczowy. Liczy się przede wszystkim kreatywność i odrobina chęci. Wnioski można składać indywidualnie, grupowo lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Ze strony miasta mogą Państwo liczyć na wsparcie poprzez np. udostępnienie terenu, sali na spotkanie, zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, wypożyczenie stołów, namiotów, transport. W ramach inicjatywy możemy wspólnie uporządkować zaniedbany teren, wykonać niewielkie prace budowlano-remontowe, a także zorganizować festyn, piknik, grę miejską czy warsztaty edukacyjne.

 

Zapraszam więc do współpracy!

 

 

Wspólnie zmienimy centrum Płocka!


TumskaNova

TUMSKA NOVA

Na skróty: