facebook/TumskaNova twitter/TumskaNova

Płockie nabrzeże wiślane

Spośród nadwiślańskich miast Płock wyróżnia wyjątkowo malownicze położenie na stromej, 53 metrowej skarpie, zwanej Wzgórzem Tumskim. Panorama miasta od strony Wisły urzeka swą urodą. To kwintesencja Płocka i jego ikona. Przez wieki była uwieczniana pędzlem malarzy i opiewana przez poetów. Ze skarpy rozciąga się zachwycający widok na szeroko rozlane wody Wisły, która zachowała swój niemal pierwotny charakter.

Niewątpliwym potencjałem obszaru pozostaje jego historyczne dziedzictwo, wokół którego winno być budowane poczucie tożsamości lokalnej. Na dziedzictwo to składają się liczne obiekty zabytkowe świadczące o bogatej historii i latach świetności Płocka, a także przestrzenie publiczne, wokół których koncentrować winna się działalność gospodarcza i społeczna.

Z danych historycznych wynika, iż przez setki lat życie w miastach koncentrowało się nad rzekami. Rzeka pełniła niezwykle ważną funkcję ekonomiczną i transportową. Wraz z przemianami, miasta odwróciły się od rzek. Taka sytuacja zdiagnozowana została także w Płocku, jest to spotęgowane barierą przestrzenną w postaci wysokiej skarpy. Z tej przyczyny miasto podjęło działania rewitalizacyjne obejmujące zarówno koronę skarpy jak również obszary centralne miasta wraz z nadbrzeżną częścią bulwarów wiślanych. 

Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2017 roku i dotyczyła pierwszego etapu rewitalizacji wiślanych bulwarów tj. odcinka od portu klubu jachtowego Morka do mostu im. Legionów Piłsudskiego.

Całość prac wykonano z myślą o wypoczynku mieszkańców miasta i turystów odwiedzających płockie nabrzeże, jednocześnie wpisując się w istniejące zagospodarowanie skarpy wiślanej związanej z jej historyczną zabudową oraz innymi obiektami służącymi celom rekreacyjnym, w tym płockiego amfiteatru.

Lecz oprócz wizualnych i estetycznych efektów modernizacja nabrzeża wiślanego niewątpliwie przełożyła się także na ożywienie gospodarcze miasta.  Po remoncie powróciła na molo kafejka CAFE MOLO serwująca kawę, herbatę, napoje, słodycze i pyszne lody. W pawilonie na nabrzeżu otwarta została kawiarenka FAMILIJNA a utworzony bezpośrednio nad Wisłą skwer biznesu umożliwi prowadzenie konferencji w otoczeniu przyrody oraz w dostosowanych do potrzeb warunkach.

Estetykę tego miejsca w sezonie świąteczno-zimowym podkreślą także zamontowane atrakcyjne dekoracje świąteczne.

Oprócz terenu bezpośrednio sąsiadującego z Wisłą w trakcie inwestycji zmieniono także przebieg ul. Rybaki, która została „odsunięta” od Wisły i zbudowana na nowo pod skarpą. Zupełnie też nowy kształt ma nabrzeże w rejonie klubu jachtowego, które obniża się do lustra rzeki wielkimi stopniami.  

 

Na realizację tego przedsięwzięcia Płock uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie – pod nazwą „Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” – władze miasta zawarły rok później, 21 września 2018 roku. Całkowity koszt projektu oszacowano na 37,8 mln zł, dofinansowanie stanowi 23,7 mln (w tym 19,9 mln z EFRR, a 3,7 mln zł z budżetu państwa). Wkład własny Płocka wyniósł ponad 14 mln zł.

 

Realizowaną w naszym mieście Inwestycję dostrzegł także Portal Samorządowy w efekcie czego została zgłoszona do konkursu. Na stronie internetowej portalsamorzadowy.pl czytelnicy mogli oddawać głos na zgłoszone inwestycje z całego kraju. „Zagospodarowanie płockiego nabrzeża wiślanego” wygrało konkurs „Top Inwestycje Komunalne 2019”.

 


TumskaNova

TUMSKA NOVA

Na skróty: